Windenergie en zonne-energie zijn volwassen geworden

De projecten voor alternatieve energie nemen steeds grotere vormen aan. Zowel windenergie als zonne-energie worden in steeds grotere omvang gewonnen.

Ook Amerika kiest voor windmolens op zee

Zo werd twee weken geleden bekend dat ook Amerika kiest voor windmolenparken op zee. In Europa lopen wij op dat terrein flink voor op Amerika. In dat land zijn nog geen windparken voor de kust te vinden, terwijl ze in Europa al overal staan. Er wordt door de Amerikaanse regering ingezet op het opwekken van energie voor 23 miljoen huishoudens. Een eerste park zal operationeel worden voor de kust van Rhode Island. Dit zal al in november gebeuren. Dat de bouw van windparken onderdeel uitmaakt van een groter plan, blijkt doordat het idee voortkomt uit het Climate Action Plan om de uitstoot van broeikasgas te laten afnemen. De Amerikaanse regering ziet een enorme potentie in de bouw van deze windparken. Ze kunnen op den duur het stroomverbruik in het land ruimschoots dekken, de bouw creëert veel werkgelegenheid en de aanvoerlijnen naar veel grote steden is kort. Ook de industrie is in haar nopjes met de gepresenteerde plannen.

Ook groot project in de Mojave woestijn

Ook een ander project van de Amerikaanse regering trekt de aandacht. In de Mojave woestijn in Californië zal een enorm zonne- en windenergieproject worden gerealiseerd. De 20.000 megawatt die het project zal gaan opleveren, moet voldoende zijn om 20 miljoen Amerikaanse huishoudens van stroom te voorzien. Het onderwerp schone energie heeft ook een plaats gekregen in de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo heeft presidentskandidate Hillary Clinton al aangegeven dat ze de inspanningen op het gebied van schone energie zal vertienvoudigen als zij gekozen wordt.

Interessant voor beleggers

Inmiddels wordt de sector van windenergie ook beschouwd als aantrekkelijk voor beleggers. De bedrijfstak is versterkt uit de crisis gekomen. Er kan bijna zonder subsidies worden gewerkt en op het geïnvesteerde vermogen worden flinke rendementen behaald.
Met name Denemarken fungeert als koploper op het gebied van windenergie. Het land hoopt in 2050 de fossiele brandstoffen volledig in de ban te kunnen doen. Binnen de Deense samenleving bestaat een innige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om de voorsprong op dit terrein te behouden. Ook Nederland zal binnenkort van de schone Deense energie kunnen profiteren. Het Nederlandse energiebedrijf TenneT en haar Deense collega Energinet leggen een 325 kilometer lange onderzeese kabel aan die in 2019 in gebruik kan worden genomen. Via deze kabel zal duurzame energie uit Denemarken kunnen worden geïmporteerd.

One Reply to “Windenergie en zonne-energie zijn volwassen geworden”

  1. Goed om te lezen dat deze duurzame energie eindelijk op gang komt. Het is belangrijk voor het milieu dat dit snel gebeurd. Bovendien kan het nog goed zijn voor de portefeuille ook!

    Groeten, Martijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation