PostNL presenteert mooie cijfers

Tevredenheid alom over de cijfers van postbezorger PostNL. Het bedrijf draaide in 2015 een behoorlijk jaar en haalde haar eigen winstdoelstellingen.

Behalen van goede resultaat niet eenvoudig

Het behalen van die winstdoelstellingen ging niet zonder slag of stoot. De bezorging van brieven en andere post loopt al enkele jaren terug. In 2015 lag de afname van het volume op 11,2 procent, net iets minder dan de analisten hadden verwacht. Er moest dan ook flink bezuinigd worden om de inkomsten op peil te houden. Het postbedrijf had hierin het afgelopen jaar succes. Er werden diverse postkantoren gesloten en in verschillende sorteercentra werden efficiëntere sorteermachines in gebruik genomen. Ook werd flink in de overheadkosten van het bedrijf gesneden. Bovendien werd de winst gevoed door de steeds hoger wordende tarieven die PostNL rekent voor haar postzegels.

Succes met pakketbezorging

Al deze maatregelen leverden het bedrijf het afgelopen jaar een omzet op van 3,461 miljard euro. Daaruit bleef een winst voor belastingen en rente over van 303 miljoen euro. Mooi binnen de bandbreedte die PostNL voor zichzelf had gesteld, want deze lag tussen de 280 en 320 miljoen euro.
Een extra oorzaak die de winst positief beïnvloedt, is de sterke groei bij de pakketbezorgingstak. In 2015 lag de volumegroei hier maar liefst op 9,6 procent. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de sterke opkomst van het winkelen op internet. Vooral in het laatste kwartaal van 2015 werd hiermee een flinke omzet gehaald. De piek lag rond Kerst. Wel heeft PostNL in deze lucratieve markt een sterke concurrentie te duchten van andere marktpartijen.

Weer dividend in 2017?

Voor 2016 is PostNL voorzichtig met haar prognose. Het bedrijf verwacht last te hebben van nieuwe regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil uitvaardigen en die haar slagkracht zullen beperken. Ook zullen de plannen voor verdergaande kostenreductie door reorganisatie, hun beslag leggen op de winst. Vanwege het negatieve eigen vermogen keert PostNL dit jaar nog geen dividend uit. Wel streeft het bedrijf ernaar om dit zo snel mogelijk weer te kunnen doen. Nu in het vierde kwartaal van 2015 de operationele winst met 21 procent steeg, verwacht PostNL in 2017 weer tot het uitkeren van dividend te kunnen overgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation