Lifestylegewoontes die je al vroeg moet leren

Het is algemeen bekend dat jong geleerd oud gedaan is. Dit betekent dus ook dat er flink wat kansen liggen om problemen op latere leeftijd te voorkomen door hier aal jong veel aandacht aan te besteden. Dit is vooral het geval wanneer gedacht wordt aan lifestylegewoontes. Hoe beter deze worden aangeleerd, hoe groter de kans is dat jongeren op latere leeftijd ze tot uitvoering brengen. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om al op jonge leeftijd kritisch te zijn over de inkomsten en uitgaven die je hebt. Dit begint al met simpele zaken zoals sparen en een planning maken. Continue reading

Het probleem van lifestyle-inflatie

Het is een woord dat in Nederland misschien nog niet zo bekend is, maar wel steeds meer een rol van betekenis zal gaan spelen. Er is namelijk een steeds groter wordende groep die met dit probleem te maken heeft. Lifestyle-inflatie is niets anders dan het feit dat mensen meer en meer gaan uitgeven naar mate ze meer gaan verdienen. Dit lijkt een logische samenloop van omstandigheden, maar het kan ook voor grote problemen zorgen. Dit gebeurt zelfs veel vaker dan je je zou wensen. Om daar wat aan te doen is het verstandig om de signalen van lifestyle-inflatie te herkennen zodat je jezelf kunt behoeden voor deze valkuil. Continue reading

Hoe jouw lifestyle anderen beter maakt

Het is interessant om te zien in hoeverre lifestyle bepaalt wie jij bent. Het is echter nog interessanter om te zien in hoeverre jouw lifestyle bepaalt hoe anderen in hun vel zitten. Uit recent onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat een gezonde levenswijze nastreven ook positief kan werken voor anderen. Wanneer jij het goede voorbeeld geeft, dan zullen anderen in jouw omgeving dit volgen. Zo kan er dus veel goeds worden gedaan met betrekking tot de gezondheid van een hele gemeenschap. Dit heeft met name betrekking op de mate waarin lichaamsbeweging wordt gedaan. Dit sluit aan op eerdere bevindingen uit andere onderzoeken. Continue reading

Nog veel meer mogelijk op het gebied van consumentanalyse

In de huidige tijd is er al heel veel mogelijk op het gebied van het analyseren van het gedrag van consumenten. Toch zijn de experts er zeker van dat er nog een hele reeks aan mogelijkheden zijn die niet of onvoldoende benut worden. Zo is het dus nog altijd mogelijk om een nog nauwkeurigere beschrijving van consumenten en hun gedrag te geven. En goede optie om meer te kunnen voorspellen is bijvoorbeeld het gebruik van beeldanalyse. Hier kan namelijk heel veel informatie die verborgen blijft bij klikgedrag worden gewonnen. Dit lijkt dan ook de volgende stap te worden. Continue reading

Consumentengedrag in de toekomst te scannen

Als het aan onderzoekers ligt, dan is het in de toekomst goed mogelijk om aan de hand van een scan van de mens te kunnen ontdekken wat deze heeft gedaan, doet en gaat doen. Het geheel van het consumentengedrag moet straks uit deze gegevens gehaald kunnen worden. Dit is één van de zaken waar momenteel veel onderzoek naar gedaan wordt. Volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn om te kunnen achterhalen hoe je je denkt en voelt als er maar genoeg inzicht wordt verkregen in hoe het menselijk brein werkt. Dit zal binnen enkele decennia zo zijn. Continue reading

Onderzoeken zijn nog altijd leidend voor ondernemers

Waar er tegenwoordig een enorme bak aan data te verkrijgen is vanuit allerlei bronnen, daar zijn een aantal klassieke methodes om de wensen van de doelgroep te kunnen bepalen nog altijd leidend. Dit is dan bijvoorbeeld het marktonderzoek, maar ook het brancheonderzoek en het klantonderzoek zijn nog altijd in grote mate belangrijk voor bedrijven. Dit geldt zelfs voor de meest hippe en vooruitstrevende bedrijven die op dit moment de wereld domineren. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Onder andere de bewezen kwaliteit is één van die redenen. Dit zeggen verschillende experts op het gebied van ondernemerschap. Continue reading

Op deze manieren kan je gezondheid beter worden door je financiën

Dat het hebben van geld mee kan spelen in hoe gezond je je voelt is wetenschappelijk te onderbouwen. Wie niets heeft voelt zich vaak minder gezond dan mensen die een bepaalde ondergrens aan inkomsten hebben. Met die informatie kan je natuurlijk ook zelf aan de slag. Je kunt immers proberen te zorgen zo dicht als mogelijk hierbij in de buurt te komen om je zo dus gezonder te voelen. Continue reading

Abonnementsverplichting de grootste ergernis

Het aan moeten gaan van een abonnement waarop de consument niet zit te wachten is de grootste ergernis van de Nederlandse consument. Dit komt vaker voor dan je misschien dekt. Je hebt iets nodig, maar om dit te krijgen moet je je inschrijven voor een nieuwsbrief. Of als je extra service wilt, dan moet je hier een contract voor afsluiten. Al dit soort problemen prijken bovenaan de lijst van grootste hindernissen die een Nederlandse consument moet overwinnen. Bovendien komen de abonnementen steeds vaker tot stand door agressieve verkooptechnieken. De consument heeft hier geen goed weerwoord op en zit er direct aan vast. Continue reading

Ondernemers kiezen voor klassieke onderzoeksmethoden

Data is tegenwoordig het belangrijkste bedrijfsmiddel geworden. Wie veel data heeft kan veel goeds doen met zijn bedrijf. Het is dan ook vooral interessant om te kijken naar de manieren waarop deze informatie verkregen kan worden. Daaruit blijkt dat vooral klassieke verzamelmethodes nog altijd heel veel succes kunnen meebrengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doen van klassiek onderzoek zoals marktonderzoek en onderzoek naar consumentengedrag. Veel onderzoeksbureaus floreren dan ook meer dan ooit tevoren. Zelfs de meest moderne bureaus bieden deze diensten. De meeste experts zien dit ook niet snel veranderen in de komende periode. Continue reading

Telefonische hulp nog altijd gewenst

Enige tijd geleden leek het tijdperk van de chatbots aangebroken. Veel bedrijven investeerden flink in het aanbieden van servicediensten via chatfuncties. Inmiddels is de eerste stofwolk gaan liggen en blijkt dat veel mensen nog altijd service via andere kanalen zeer gewenst vinden. De service kan namelijk op veel vlakken nog altijd sterk verbeterd worden. Dit is de uitkomst van verschillende onderzoeken op dit gebied. De meeste consumenten geven in deze onderzoeken aan de onlineservice helemaal nog niet zo belangrijk te vinden. Wanneer bedrijven het contact graag naar deze kanalen zouden verplaatsen, dan is er dus flink wat werk aan de winkel. Continue reading

Navigation