Lifestylegewoontes die je al vroeg moet leren

Het is algemeen bekend dat jong geleerd oud gedaan is. Dit betekent dus ook dat er flink wat kansen liggen om problemen op latere leeftijd te voorkomen door hier aal jong veel aandacht aan te besteden. Dit is vooral het geval wanneer gedacht wordt aan lifestylegewoontes. Hoe beter deze worden aangeleerd, hoe groter de kans is dat jongeren op latere leeftijd ze tot uitvoering brengen. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om al op jonge leeftijd kritisch te zijn over de inkomsten en uitgaven die je hebt. Dit begint al met simpele zaken zoals sparen en een planning maken.

Meer dan de boodschap

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat niet alleen de boodschap die kinderen meekrijgen een rol speelt. Zo zijn ook de normen en waarden die het kind meekrijgt van belang. Daarnaast zijn verwachtingen, het karakter, het voorbeeld dat het van oudere familieleden bewust of onbewust meekrijgt en lessen op school van groot belang. Al deze zaken spelen namelijk mee in de manier waarop een kind zich ontwikkeld en welke levensstijl het zich eigen maakt. Alle interactie met geld die het kind gedurende zijn jeugdjaren meekrijgt spelen hierin mee. Het is dan ook belangrijk om hier veel aandacht aan te blijven besteden.

Jong bewust maken

Kenners stellen dan ook dat het goed is om jongeren niet langer een aantal simpele vuistregels te leren als het gaat om het managen van de financiën. Beter is het om hen vanaf jonge leeftijd al bewust met geld om te laten gaan. Hoe eerder hiermee begonnen wordt, hoe beter het op lange termijn kan uitpakken. Dit zou bijvoorbeeld de kans op schulden flink kunnen verkleinen. Hoe meer het kind bewust nadenkt over hoe het zijn geld beheert, hoe beter het dit op latere leeftijd zal doen. Zo zal het er bijvoorbeeld eerder voor kiezen om te sparen wanneer het dit op jonge leeftijd ook zelf heeft gekozen in plaats van dat het werd opgelegd door de ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation