Hoe ontwikkelt de Nederlandse export zich?

De goederenexport vanuit Nederland liet in september van dit jaar een bescheiden groei zien ten opzichte van september 2014. Een flink verschil met de maanden ervoor, want toen lag de verandering ten opzichte van 2014 wel twee tot drie keer zo hoog.

Snijbloemen in de lift

De goederenexportstijging in september bedroeg een bescheiden 1,4 procent. Vooral de export van transportmiddelen, aardolie- en metaalproducten voedden deze groei. Een sterke nadruk lag op de wederuitvoer van goederen.
Ondertussen zit de export van bloemen en planten flink in de lift. In de eerste tien maanden van dit jaar werd een stijging zichtbaar van 3 procent. De totale exportwaarde kwam hiermee op 4,7 miljard euro, waarbij de nadruk vooral lag op snijbloemen. Duitsland, Oostenrijk en Rusland behoorden waar het de afzet betrof duidelijk tot de dalers. Daartegenover stonden landen als Groot-Brittannië, Zweden en België, want hier zat de import van snijbloemen flink in de lift.

Strenge Franse grenscontroles nadelig voor Nederlandse export?

De grenscontroles aan de Franse grens geven op dit moment reden tot zorg. Frankrijk neemt als exportland een hoge plaats in met een omzetvolume van ongeveer 40 miljard euro. De vertragingen aan de grens kunnen bij de Nederlandse exporteurs tot hoge kosten lijden. Met name de Nederlandse export van agrarische producten naar Frankrijk is sterk. Met bijna 10 procent van het totale exportvolume, staat Frankrijk hiermee als exportland op de derde plaats.

Stijgende export varkensvlees EU

Voor de varkenssector gaan de zaken uitstekend. Ten opzichte van 2014 is er duidelijk sprake van exportgroei. De Europese Unie als geheel exporteerde tot en met de maand september in totaal 51 procent meer varkensvlees naar China. Van de 2,25 miljoen ton die de EU in totaal exporteerde, kwam 762.721 ton op de Chinese markt. Ook de exportontwikkeling naar Zuid-Korea verloopt gunstig. In gewicht bedroeg deze export 163.255 ton. Daarmee lag hij 31 procent hoger dan het exportvolume naar Zuid-Korea tijdens dezelfde periode in 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation