Hoe jouw lifestyle anderen beter maakt

Het is interessant om te zien in hoeverre lifestyle bepaalt wie jij bent. Het is echter nog interessanter om te zien in hoeverre jouw lifestyle bepaalt hoe anderen in hun vel zitten. Uit recent onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat een gezonde levenswijze nastreven ook positief kan werken voor anderen. Wanneer jij het goede voorbeeld geeft, dan zullen anderen in jouw omgeving dit volgen. Zo kan er dus veel goeds worden gedaan met betrekking tot de gezondheid van een hele gemeenschap. Dit heeft met name betrekking op de mate waarin lichaamsbeweging wordt gedaan. Dit sluit aan op eerdere bevindingen uit andere onderzoeken.

Gezamenlijk sporten

Vooral waar het gaat om sporten is er veel te bereiken. Het onderzoek wees uit dat iemand zien sporten vaak aantrekkelijk werkt. Daarnaast is het zo dat wanneer er samen gesport wordt de motivatie hoger is en blijft. Mensen willen graag bij de groep blijven horen en zijn meer gedreven om door te zetten om de aansluiting niet te verliezen. Om die reden is er in recente jaren ook een vlucht waarneembaar in de mate waarin lichaamsbeweging in groepen wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld ook aan fietsclubjes en hardloopgroepen. Ook groepslessen in sportscholen behoren hiertoe. Dit zijn vaak ook bekenden van elkaar.

Sociale factor

Het nastreven van een gezonde levensstijl heeft ook effect op andere vlakken. Dat lichaamsbeweging de mentale gezondheid kan versterken was al bekend. Nu is echter ook meer bekend over het effect op de sociale gezondheid van mensen. Doordat er meer in groepen wordt gewerkt is er meer sociale interactie. Daardoor zijn er dus ook minder gevallen van eenzaamheid. Bovendien beperkt zich dit niet alleen tot het uurtje bewegen per dag. Ook daarbuiten worden de contacten onderhouden. Onder andere doordat er gespreksstof is in de vorm van onderwerpen die betrekking hebben op de sport of de voeding die hierbij horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation