Het komkommerseizoen is weer geopend

De teelt van kasgroenten is een belangrijke sector binnen de Nederlandse economie. Ook de komkommerteelt maakt er onderdeel van uit. Het seizoen voor de komkommer is zojuist weer van start gegaan.

Komkommerseizoen is gestart

De eerste komkommers zijn al geveild. Niet alleen in Nederland trouwens, ook in België werd het seizoen gestart. Op 13 januari werd daar het eerste kistje met 12 komkommers verkocht aan de Nederlandse groothandel Impex, voor ruim 10 euro per komkommer. In België is het gebied van West-Vlaanderen de grootste productieregio. Tussen mei en september is hier de aanvoer op de veiling het hoogst.

Teelt het hele jaar rond

In Nederland vormt zich langzaam een nieuwe tendens. Er worden het jaar rond verse komkommers geteeld. De komkommers worden hiertoe eind november geplant, dat is een maand eerder dan normaal gebeurt. Zo aan het begin van het kalenderjaar is de aanvoer vanuit Nederland zelf nog klein. Veel komkommers worden geïmporteerd om aan de vraag in de winkels te kunnen voldoen. Veel van deze komkommers komen momenteel uit Spanje. In dat land bestaat op dit ogenblik een overschot door het aanhoudend zachte weer. De prijzen zijn daardoor erg laag.

Situatie in andere landen

Dit is heel anders in Rusland, waar momenteel de prijzen door boycotmaatregelen stijgen. In China zijn de handelaren nog in afwachting van een prijsstijging, die zich waarschijnlijk zal gaan voordoen rond het Chinese nieuwjaar. In Australië is de aanvoer van verse komkommers zo groot, dat de prijzen doorlopend laag blijven. Desondanks kunnen de telers in dit land zich goed redden.

Kwetsbaarheid door plantenziektes

Bij groenteteelt bestaat altijd het kwetsbaarheidsrisico voor ziektes. Plantenziektes vormen altijd een groot risico voor de opbrengst van de teelt. In Nederland heeft de sector al geruime tijd last van het zogenaamde bontvirus. Treedt dit op, dan moet nieuwe teelt op dezelfde plek worden uitgesteld, omdat er gemakkelijk herbesmetting kan optreden. Dit beïnvloedt de productie in niet geringe mate. Ook andere plantenziektes moeten onder controle worden gehouden. Zo werd op 12 januari 2016 door het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een nieuw bestrijdingsmiddel toegelaten. Het gaat om het middel TMTD dat dient om schimmel te bestrijden bij de kweek van komkommers in kassen.

Nieuwe gewascoöperatie

Voor het beheer van de economische belangen binnen de sector, is een goede samenwerking van belang. Zo werd op 12 januari 2016 in Zwolle de Gewascoöperatie Komkommer opgericht. De gewascoöperatie zal zich richten op de plantgezondheid. De coöperatie functioneert onder de vleugels van LTO Glaskracht Nederland. De leden hiervan kunnen lid worden van de nieuwe coöperatie en ook voor niet-leden staat de deur open. Ook voor dertien andere gewassen bestaan in Nederland al coöperaties, die eveneens functioneren onder de vleugels van LTO Glaskracht Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Navigation