Categorie: Lifestyle

Is vloggen een handige marketingtool?

Als je niet bekend bent met vlogs, heb je de afgelopen tijd misschien onder een steen geleefd. Voor de duidelijkheid: een vlog is een weblog in de vorm van een video. Over het algemeen nemen vlogs de vorm aan van een persoonlijk dagboek, waarin de vloggers kijkers meenemen in hun leven. Vlogs kunnen speciale gelegenheden weergeven, bepaalde producten in de schijnwerpers zetten of vrij saai zijn – met titels als A Completely Average Day of Homey Day ter waarschuwing. Maar waarom zijn vlogs (en vloggers) ook nuttig voor verschillende marketingdoeleinden? Continue reading

Ritalin wederom negatief in het nieuws

Slecht nieuws voor de fabrikant van Ritalin: 3 doden worden mogelijk in verband gebracht met het gebruik van dit medicijn tegen ADHD. Uiteraard is het nieuws nog lang niet zo slecht als voor de nabestaanden van de 3 die voor eeuwig iemand moeten missen. Waarom blijft Ritalin zo controversieel?

Wat is Ritalin?

Ritalin met de werkzame stof methylfenidaat is een medicijn dat bij kinderen vaak wordt voorgeschreven tegen ADHD. Hier begint ook de controverse, omdat tegenstanders zich vaak afvragen hoe hard het middel nodig is. Zij pleiten ervoor dat kinderen gewoon druk moeten kunnen zijn, zoals kinderen dat zijn. Ook wordt er te weinig aandacht besteed aan de impact die het middel kan hebben op de gezondheid.

Ritalin bij volwassenen

Hoewel het middel nog volop mag worden verstrekt aan kinderen die iets minder goed stil kunnen zitten dan hun leeftijdsgenootjes, worden bij het voorschrijven aan volwassenen nog steeds vraagtekens gezet. Zo zou de werkzame stof in het middel de risico’s op hartklachten en depressies kunnen doen toenemen. Toch zijn er ondertussen zo’n 57.000 volwassenen die het medicijn gebruiken. Daarvan geeft ongeveer 1 procent aan last van de bijwerkingen te hebben. Inmiddels zijn daar 3 sterfgevallen bij opgeteld. Overigens moet hierbij worden opgemerkt, dat nog niet volledig is bewezen dat die sterfgevallen daadwerkelijk verband houden met gebruik van het ADHD-medicijn.

Meer onderzoek nodig

Dat er meer onderzoek naar Ritalin in het algemeen nodig is, mag duidelijk zijn. Inmiddels zijn er diverse andere middelen op de markt die net zo goed kunnen helpen bij het verminderen van de ADHD-klachten, zoals Concerta. Dat middel is bovendien een stuk gebruiksvriendelijker door de manier waarop het medicijn de werkzame stof gedurende de dag afgeeft. De vraag is waarom mensen nog steeds voor Ritalin kiezen en niet gewoon een ander medicijn regelen. Uit eigen ervaring kan ik namelijk zeggen: het is een heel heftig middel. Denk er dus goed over na, voordat je eraan begint en overweeg alternatieven.

Navigation