Categorie: Lifestyle

Je lifestyle behouden na je pensioen

Wanneer je vele jaren hebt gewerkt, dan is het logisch dat je wilt genieten van een welverdiend pensioen. Het probleem hiermee is echter dat veel mensen totaal niet hebben ingeschat hoe groot het verschil is tussen je maandelijkse inkomsten wanneer je werkt en je maandelijkse toelage wanneer je met pensioen bent. Al snel komen zij daarom in problemen omdat hun lifestyle niet te bekostigen blijkt. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Je kunt immers een aantal dingen doen om te voorkomen dat je in deze val trapt. Dit is zelfs heel gemakkelijk wanneer je het slim aanpakt. Continue reading

Zo zorg je dat je rijker wordt door je lifestyle

Wanneer aan lifestyle wordt gedacht, dan gaat het vaak eerder over geld uitgeven dan over geld verdienen. Toch hoeft dit in zijn geheel niet nodig te zijn. Het kan namelijk juist ook zo zijn door een aantal zaken aan te leren als levenswijze dat je juist meer geld gaat verdienen. Dit klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk. Het is bovendien ook nog eens zo dat een aantal stappen vrij gemakkelijk te zetten zijn. Wanneer je eenmaal onder de knie hebt wat je moet doen kan je al snel merken dat je succes hebt en meer geld beschikbaar hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het volgende. Continue reading

De belangrijkste maand om te plannen

De uitgaven die je doet kunnen per maand verschillen. Eén ding weet echter iedereen zeker. December is altijd de duurste maand van het jaar. Het gaat dan sowieso om de uitgaven voor alle feestdagen die er dan aan komen, maar ook extra reisjes en andere leuke dingen worden steeds vaker in deze maand gepland. Om die reden is het dus ook zonder twijfel zo dat de maand december met afstand de belangrijkst maand is om je financiën goed te plannen. Zo kan je tijdig dingen aanpassen als dit nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld door even op wat gebruikelijke zaken te besparen. Continue reading

Hoort werken bij de lifestyle van de toekomst?

Vraag het je ouders of grootouders en waarschijnlijk zullen ze je zeggen dat werken een absolute noodzaak is. Hoe kan je immers jezelf en je gezin anders onderhouden? Toch is dit sterk aan het veranderen. Dit komt bijvoorbeeld door de zienswijze van nieuwe generaties, maar ook door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een lifestyle waarin werken helemaal niet meer een centrale plek inneemt is daardoor steeds gebruikelijker aan het worden. Dit kan ook voor jou weggelegd zijn als je een aantal simpele stappen volgt. Zo kan je bijvoorbeeld een echte reiziger worden of veel vrijwilligerswerk doen in dezelfde tijd. Continue reading

Een lifestyle kiezen om vroeg te stoppen met werken

Als je het zelf voor het zeggen had, dan zou je het liefst al ergens tussen je vijftigste en vijfenvijftigste willen stoppen met werken. Veel mensen vragen zich af hoe ze dit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ze willen bijvoorbeeld weten welke lifestylekeuzes ze moeten maken om dit voor elkaar te krijgen. Gelukkig is het goed mogelijk om hier achter te komen. Er zijn namelijk flink wat onderzoeken hiernaar gedaan. Recentelijk is bijvoorbeeld nog eens gekeken wat er nodig is om op een goede manier met pensioen te kunnen gaan zonder zorgen. Continue reading

Lifestylegewoontes die je al vroeg moet leren

Het is algemeen bekend dat jong geleerd oud gedaan is. Dit betekent dus ook dat er flink wat kansen liggen om problemen op latere leeftijd te voorkomen door hier aal jong veel aandacht aan te besteden. Dit is vooral het geval wanneer gedacht wordt aan lifestylegewoontes. Hoe beter deze worden aangeleerd, hoe groter de kans is dat jongeren op latere leeftijd ze tot uitvoering brengen. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om al op jonge leeftijd kritisch te zijn over de inkomsten en uitgaven die je hebt. Dit begint al met simpele zaken zoals sparen en een planning maken. Continue reading

Het probleem van lifestyle-inflatie

Het is een woord dat in Nederland misschien nog niet zo bekend is, maar wel steeds meer een rol van betekenis zal gaan spelen. Er is namelijk een steeds groter wordende groep die met dit probleem te maken heeft. Lifestyle-inflatie is niets anders dan het feit dat mensen meer en meer gaan uitgeven naar mate ze meer gaan verdienen. Dit lijkt een logische samenloop van omstandigheden, maar het kan ook voor grote problemen zorgen. Dit gebeurt zelfs veel vaker dan je je zou wensen. Om daar wat aan te doen is het verstandig om de signalen van lifestyle-inflatie te herkennen zodat je jezelf kunt behoeden voor deze valkuil. Continue reading

Hoe jouw lifestyle anderen beter maakt

Het is interessant om te zien in hoeverre lifestyle bepaalt wie jij bent. Het is echter nog interessanter om te zien in hoeverre jouw lifestyle bepaalt hoe anderen in hun vel zitten. Uit recent onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat een gezonde levenswijze nastreven ook positief kan werken voor anderen. Wanneer jij het goede voorbeeld geeft, dan zullen anderen in jouw omgeving dit volgen. Zo kan er dus veel goeds worden gedaan met betrekking tot de gezondheid van een hele gemeenschap. Dit heeft met name betrekking op de mate waarin lichaamsbeweging wordt gedaan. Dit sluit aan op eerdere bevindingen uit andere onderzoeken. Continue reading

Nog veel meer mogelijk op het gebied van consumentanalyse

In de huidige tijd is er al heel veel mogelijk op het gebied van het analyseren van het gedrag van consumenten. Toch zijn de experts er zeker van dat er nog een hele reeks aan mogelijkheden zijn die niet of onvoldoende benut worden. Zo is het dus nog altijd mogelijk om een nog nauwkeurigere beschrijving van consumenten en hun gedrag te geven. En goede optie om meer te kunnen voorspellen is bijvoorbeeld het gebruik van beeldanalyse. Hier kan namelijk heel veel informatie die verborgen blijft bij klikgedrag worden gewonnen. Dit lijkt dan ook de volgende stap te worden. Continue reading

Zaken om op te letten op de huizenmarkt

Het kopen van een huis komt met een aantal plichten. Het is namelijk niet zo dat alles in handen van de verkopende partij hoeft te worden gegeven. Je hebt als koper ook een onderzoekplicht. Je moet dus onderzoeken of alle wensen en eisen die je hebt ook echt terug te vinden zijn in de woning. Dit is vooral belangrijk omdat bij eventuele problemen achteraf je kunt stellen dat jij je taak hebt gedaan. Zo kan je mogelijk voorkomen dat je de gebreken zelf moet herstellen. Continue reading

Navigation