Een lifestyle kiezen om vroeg te stoppen met werken

Als je het zelf voor het zeggen had, dan zou je het liefst al ergens tussen je vijftigste en vijfenvijftigste willen stoppen met werken. Veel mensen vragen zich af hoe ze dit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ze willen bijvoorbeeld weten welke lifestylekeuzes ze moeten maken om dit voor elkaar te krijgen. Gelukkig is het goed mogelijk om hier achter te komen. Er zijn namelijk flink wat onderzoeken hiernaar gedaan. Recentelijk is bijvoorbeeld nog eens gekeken wat er nodig is om op een goede manier met pensioen te kunnen gaan zonder zorgen. Continue reading

Lifestylegewoontes die je al vroeg moet leren

Het is algemeen bekend dat jong geleerd oud gedaan is. Dit betekent dus ook dat er flink wat kansen liggen om problemen op latere leeftijd te voorkomen door hier aal jong veel aandacht aan te besteden. Dit is vooral het geval wanneer gedacht wordt aan lifestylegewoontes. Hoe beter deze worden aangeleerd, hoe groter de kans is dat jongeren op latere leeftijd ze tot uitvoering brengen. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om al op jonge leeftijd kritisch te zijn over de inkomsten en uitgaven die je hebt. Dit begint al met simpele zaken zoals sparen en een planning maken. Continue reading

Het probleem van lifestyle-inflatie

Het is een woord dat in Nederland misschien nog niet zo bekend is, maar wel steeds meer een rol van betekenis zal gaan spelen. Er is namelijk een steeds groter wordende groep die met dit probleem te maken heeft. Lifestyle-inflatie is niets anders dan het feit dat mensen meer en meer gaan uitgeven naar mate ze meer gaan verdienen. Dit lijkt een logische samenloop van omstandigheden, maar het kan ook voor grote problemen zorgen. Dit gebeurt zelfs veel vaker dan je je zou wensen. Om daar wat aan te doen is het verstandig om de signalen van lifestyle-inflatie te herkennen zodat je jezelf kunt behoeden voor deze valkuil. Continue reading

Hoe jouw lifestyle anderen beter maakt

Het is interessant om te zien in hoeverre lifestyle bepaalt wie jij bent. Het is echter nog interessanter om te zien in hoeverre jouw lifestyle bepaalt hoe anderen in hun vel zitten. Uit recent onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat een gezonde levenswijze nastreven ook positief kan werken voor anderen. Wanneer jij het goede voorbeeld geeft, dan zullen anderen in jouw omgeving dit volgen. Zo kan er dus veel goeds worden gedaan met betrekking tot de gezondheid van een hele gemeenschap. Dit heeft met name betrekking op de mate waarin lichaamsbeweging wordt gedaan. Dit sluit aan op eerdere bevindingen uit andere onderzoeken. Continue reading

Navigation